Autoškola King

Školení začínajících řidičů

Novela je platná od 1.1.2024

Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. 

Školení začínajících řidičů zachrání pozbytí řidičáku ve zkušební době.

Pro lepší pochopení:

Pokud začínajícímu řidiči nebyl uložen zákaz činnosti, ale dopustil se přestupku nebo trestného činu, za který mu bylo v bodovém hodnocení zapsáno 6 bodů, neztrácí možnost řídit motorová vozidla, ale běží mu 3 měsíční lhůta, ve které musí dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů absolvovat. 

Autoškola King

Obsah školení

  • 1 hodina teorie bezpečné, defenzivní jízdy
  • 3 hodiny jízdy v provozu
  • 1 hodina vyhodnocení

Školení obsahuje:

  • řešení konkrétního přestupku řidiče
  • sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu, dodržování pravidel provozu
  • zranitelní účastníci silničního provozu
  • pravidla kooperativní a defenzivní jízdy
  • vliv psychického stavu, únavy a užívání alkoholu či návykových látek na řidičské schopnosti
Školení začínajících řidičů

Účastník školení začínajících řidičů předloží provozovateli autoškoly výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

Autoškola King

Ceník školení

Cena za osobu
Cena kurzu

8000 Kč

Autoškola King

Máte zájem o školení začínajících řidičů?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář