Webinář novela zákona od 1.1.2024 – rekapitulace a jak si to sedlo za půl roku

Již půl roku zde máme velkou novelu zákona o silničním provozu a je na čase vše sesumírovat a podívat se na to, jak si to sedlo, kde psaný text se liší od reality, co si špatně vykládáme + kde děláme chyby.