22. 8. 2023
Nepřehlédněte

Motorkáři v pruzích vyhrazených pro autobusy

V Praze je (k 21. 7. 2023) síť 66 kilometrů jízdních pruhů vyhrazených pro autobusy hromadné dopravy, taxi a samozřejmě policii a vozidla záchranného systému. V místech, kde nejsou cyklostezky, do nich mohou vjíždět také cyklisté.
Od jara 2023 je mohou nově využívat také motorkáři. ALE toto POVOLENÍ je podmíněno tím, že odpovídajícím způsobem bude upraveno i dopravní značení, které jasně definuje, kdo ve vyhrazených pruzích může jezdit. Bez úpravy dopravního značení motocyklista v pruhu vyhrazeném pro autobusy jet nesmí.
https://www.youtube.com/shorts/yNhrpHL5BJ8