22. 8. 2023
Změny

Změna bodového systému 2024

Nový bodový systém se tím má zjednodušit a zpřehlednit.
U některých závažných přestupků se pokuty v roce 2024 zvýší až o několik tisíc korun. Za bagatelní přestupky se některé sankce naopak sníží.
Navýšení se dotkne jak pokut udělovaných na místě, tak těch, které se dostanou do správního řízení.
Například za odmítnutí podstoupení testu na alkohol zaplatí řidič ve správním řízení až 75 000 Kč namísto současných 50 000 Kč.
Za používání mobilu za volantem bude moci řidič ve správním řízení dostat pokutu až 10 000 Kč namísto současných 2500 Kč.
Maximální pokuta udělovaná na místě za užívání mobilu při řízení se zvýší z 1000 Kč na 3500 Kč.