24. 8. 2023
Nepřehlédněte

Jednodušší registrace historických vozidel

Od 1. září 2023 bude možné „veterány“ nově registrovat nejen podle místa bydliště, ale i na 14 úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech jednotlivých krajů a v Kolíně. Dochází také k prodloužení lhůt u testování historického původu vozidel a jejich technického stavu, a to z 2 na 5 let. Během technické prohlídky na stanicích technické kontroly se samozřejmě bude přihlížet k úrovni automobilového průmyslu v době uvedení veteránů do provozu.
Proto byly vytvořeny tři základní kategorie: vozidla vyrobená před, během a krátce po válce (vyrobená do 30. 6. 1953), poválečná vozidla (1. 7. 1953 – 30. 6. 1972) a novodobá historická vozidla (vyrobená po 1. 7. 1972),
Zdroj: mdcr.cz