31. 10. 2023
Změny

Změna bodového systému od roku 2024

📋 Změna bodového systému s sebou přinese pouze 3 bodové sazby, a to 2, 4 a 6 bodů, místo dosud používaných 5 bodových sazeb.  Nový bodový systém se tím má zjednodušit a zpřehlednit.
💰 U některých závažných přestupků se pokuty v roce 2024 zvýší až o několik tisíc korun. Za bagatelní přestupky se některé sankce naopak sníží.  Navýšení se dotkne jak pokut udělovaných na místě, tak i těch, které se dostanou do správního řízení.
🥃 Např. za odmítnutí podstoupení testu na alkohol zaplatí řidič ve správním řízení až 75 000 Kč namísto současných 50 000 Kč.
📱 Za používání mobilu za volantem bude moci řidič ve správním řízení dostat pokutu až 10 000 Kč namísto současných 2500 Kč.
📱 Maximální pokuta udělovaná na místě za užívání mobilu při řízení se zvýší z 1000 Kč na 3500 Kč.