Autoškola King

Školení začínajících řidičů

Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a „školení začínajících řidičů“. 

Naše videoporadna
Novela je platná od 1.1.2024

Školení "zachrání" pozbytí řidičáku ve zkušební době

Pokud začínajícímu řidiči nebyl uložen zákaz činnosti, ale dopustil se přestupku nebo trestného činu, za který mu bylo v bodovém hodnocení zapsáno 6 bodů, neztrácí možnost řídit motorová vozidla, ale běží mu 3 měsíční lhůta, ve které musí dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů absolvovat. 

Autoškola King

Obsah školení

1 hodina teorie bezpečné, defenzivní jízdy
3 hodiny jízdy v provozu
1 hodina vyhodnocení
Autoškola King

Ceník

Ceník
Školení začínajících řidičů

Novela je platná od 1.1.2024

8000 Kč

Autoškola King

Program školení

  • řešení konkrétního přestupku řidiče
  • sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu, dodržování pravidel provozu
  • zranitelní účastníci silničního provozu
  • pravidla kooperativní a defenzivní jízdy
  • vliv psychického stavu, únavy a užívání alkoholu či návykových látek na řidičské schopnosti

Účastník školení začínajících řidičů předloží provozovateli autoškoly výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

Autoškola King

Máte zájem o školení začínajících řidičů?

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář